Fredrika bön och själavårdscenter.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gud ger gåvor

Den unika gåvan

 

2 Petr 1:10  Var desto ivrigare mina bröder att göra er kallelse och utkorelse fast.

Gör ni det ska ni aldrig någonsin snubbla och falla.

 

Aposteln talar här om att göra sin kallelse fast. Kallelse och gåva är samma sak. Gåvan kan liknas vid en skatt,den finns där djupt där inne. Men den måste upptäckas.

Att söka Guds vilja för sitt liv.Gåvan kommer inte bara utan vidare.Jag måste söka Hans ansikte fast besluten att finna gåvan. "Den som söker han finner".

När jag funnit gåvan behöver jag inte vackla eller falla,då får jag en ny inriktning beslutsamhet och frimodighet. Kraften fungerar på de områden min kallelse ligger. Om min gåva är att tjäna i barmhärtighet så finns obegränsad kraft för mig att utöva barmhärtighet.

Om jag däremot gör något som går utanför min kallelse då får jag göra det i egen kraft med risk att jag bränner ut mig. Varje tjänst och gåva vi får utgör en del av Jesu egen tjänst  och karaktär.

Jesus har alla gåvor jag har en del av helheten, därför är jag beroende av andras gåvor.

Jesus predikade inte bara när Han gick på jorden Han gjorde också andra saker.Han var också förebedjare ,Han tog sig an hjälplösa,Han delade ut gåvor, han utövade barmhärtighet. Han tjänade i tröst ,förmaning och uppmuntran.

Ofta är våra gåvor bundna av fruktan,förkastelse och mindervärde.

Därför behövs en fungerade Kristen gemenskap ,där vi kan uppmuntra och sätta varandra och gåvorna fria.

Gåva och gemenskap hör ihop.

När kärleken och hängivenheten till Jesus finns kan Han anförto Dig sina gåvor. Gåvan faller inte ner som en färdig produkt utan behöver som ett nyfött barn vårdas och växa till.

Du är unik Gud har gett Dig unika gåvor.

Gud välsigne Dig att upptäcka din gåva. 

Björn

e-post till Fredrika själavårdscenter: fredrika@helande.dinstudio.se