Fredrika bön och själavårdscenter.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordbävning 

Jag var uppväxt i ett kristet hem.Men valde att se vad världen kunde ge. Då fick jag drömmar om jordbävningar och eld från Himlen. Det var så starka drömmar att jag vände tillbaka till Jesus. Jag fick ett så starkt möte med(heart)(heart) honom. Det har burit mej under dessa åren. Jag är så glad att han fick mej tillbaka. Mycket starkt ditt vittnesbörd Bedjande mor.
Ge inte upp.