Fredrika bön och själavårdscenter.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIHET FRÅN FÖRKASTELSE:

Att uppleva sig förkastad,är smärtsamt.Att ofta få en känsla av att inte passa in ,inte duga.

Du kanske fick det redan i tidig ålder. Att inte vara önskad,efterlängtad, utan utanför mobbad, och nedtryckt sätter sina spår i en människas liv.

Kanske någon har gjort uttalanden över ditt liv."Du är oduglig ,det blir inget av dig".

Förkastelse kan komma från tidigare generationer.

Vi är skapade för att ta emot bejakande och bli älskade och accepterade.

Förkastelse håller kvar oss i det gamla livet och tankarna.

I det nya livet i Jesus ,har han höga tankar om oss.

Förkastelsen Underminerar din identitet i Kristus.

När vi undervisar och ber för människor med förkastelse,brukar vi se efter orsaken till förkastelsen.

Förkastelsens rötter,och vad dessa har orsakat för symtom ,problem.

 

Det finns många exempel på förkastade människor i bibeln som i Luk 15, liknelsen om den återfunne sonen.

Jesus var ju den mest föraktade ,övergiven av människor Han vet hur du har det och Han kan och vill lösa DIG.

ANITA