Fredrika bön och själavårdscenter.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning.

 

 Frihet från fruktan.

 

De flesta människor har behov av att bli fria från fruktan ,och det finns frihet.

vi är skapade med känslor och även med förmåga till fruktan. Det finns en fruktan som är bra ex hindra ett litet barn att rusa ut i trafiken,du mobiliserar ökad handlingskraft.

Att frukta Gud är också gott. 

Fienden kan ta vår fruktan och förvränga den till något ont som begränsar , för oss in i fångenskap.

När rädsla blir mer än en varning  och rädslan tar mer och mer plats i vårt liv då är det en felaktig fruktan.

Vad är då orsaken till att orätt fruktan kan komma in och påverka och dominera stora delar av livet ?

En nyckel till att få uppleva frihet från fruktan är att förstå vad som orsakar din fruktan,vad som är roten.

Några saker som orätt fruktan kan bero på.

Fruktan kan vara en konsekvens av  :separation från Gud, Brist på tillit ,otrygghet i familjen,avsaknad av fullkomlig kärlek,    1  Joh 4:18 

Rädsla finns inte i kärleken ,utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädsla hör ju samman med straff.....

Fruktan kan också bero på att fienden har ett fotfäste  ,en dörr på glänt 

Fienden har rättigheter genom synd,  fruktan kan komma genom släktled en mamma som är rädd för allt  kan förmedlas vidare. 

Genom trauma och chock kan fruktan komma in.

Genom uttalanden /förbannelser "i vår släkt dör de flesta i cancer"

Fruktan kan också komma in genom att man beblandat sig med okult verksamhet.

Lögn och fruktan sitter ihop.  Lögner om skräck olyckor kommer att drabba ,börjar i tankelivet.

Jesus säger att satan är lögnens fader och han har aldrig stått på sanningens sida Joh 8 :44

Nyckel till frihet är bla att erkänna och bekänna att jag har trott på en lögn.

I själavård kan du få hjälp att be in i områden ,rötter som försöker hålla dig bunden och fängslad i fruktan .

Läs ps 91 " Den som sitter under den högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga han säger i Herren har jag min tillflykt min Gud på vilken jag förtröstar."

 

Litet sammandrag från själavårdshelg dec 2015

Anita

 

 

 Fredrika Själavårdscenter 2013-12-06

Tillbedjan

 

Inledning Inger T:

Ps 62:6

Endast i Gud har du din ro, min själ,
ty från honom kommer mitt hopp.

 

Gud läser våra hjärtan som en öppen bok.

När Guds frid bor i vårt hjärta klarar vi av det mesta.

Våra omständigheter blir som damm vi kan borsta bort.

 

Undervisning Björn Eriksson:

 

 Joh 4:21-23

21 Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 

 

Tillbedjan är för ALLA Guds barn. Vi ska tillbe i en evighet.

Fadern älskar när vi tillber. Kvinnan vid brunnen som mötte Jesus var tillbedjare av avgudar (samarit), förvirrad.

I lovsången och tillbedjan rör jag med mitt hjärta vid Faderns hjärta.

Tillbedjan kan även vara i tysthet, stillhet. Vi riktar oss till Gud, den treenige. Fadern tar emot tillbedjan med tacksamhet. Tillbedjan är hjärtats inställning till Gud. Många psalmer och andliga visor som vi sjunger är främst till för gemensam uppbyggelse. De är dock inte lovsånger för tillbedjan.

 

Alla människor är obotliga tillbedjare, frågan är VAD vi tillber.

VAD är det jag tillber, dyrkar, längtar efter – vill ha?

En sann Gudstillbedjare säger: alla mina källor har jag i Gud.

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Först när vi är sanna tillbedjare ordnar allt annat upp sig, det blir rätt ordning. Det är det första budet i praktik. Tillbedjan är just att inte ha andra gudar tillsammans med eller före Gud. Att framförallt bevara sitt hjärta rent. I tillbedjan finns hälsa och läkedom.

 

Ps 110:2

Din makts spira skall Herren sträcka ut från Sion,
du skall härska mitt ibland dina fiender.

 

Vi ska härska bland fiender. Oftast vill vi lösa problem på förnuftets väg, med våra egna tankar. Att förlita sig på sitt eget förstånd leder ofta till nederlag, vi klarar det inte. Men, gå tillbedjans väg, åberopa en Annans hjälp, en Annans förmåga. Guds kraft aktiveras när du tillber, hans hjälp aktiveras. Du kan överlåta dig till Fadern. Tillbedjan är en högre väg, den går till Faderns förmåga. Det egna förnuftet begränsar dig till din egen förmåga.

 

Vi har samme Far som Jesus, när du är pånyttfödd genom Jesus får du Jesu Ande, Den Helige Ande. När du lovsjunger kan du se från ett fågelperspektiv, du seglar över problemen, allt får rätt proportioner. Lovsjung hemma, vänta inte tills du går till församlingen.

 

HINDER

 

1. Fienden

I Hesekiel 28 (och Jesaja 14) kan vi läsa om fienden, han ledde himlens lovsång. Fienden är besegrad men vållar oss stora problem. Våra mörka sidor, hemliga = ej överlåtna till Herren = blir ingångar för fienden. Lämna över allt till Herren, behåll inget för dig själv. Först då kan vi bli helhjärtade och kan tillbe helhjärtat. Gud vill ha HELA vårt hjärta.

Fienden föll i självbeskådning, självupphöjelse. Lovsångsledare råkar ofta ut för frestelser och spårar ut. Fienden hatar lovsång. Det är en strid om lovsången, den är viktig – vi besegrar fienden med det vapen han själv hade. Han kan inte strida med lovsång men han kan strida med LÖGN, ifrågasättande av oss som Gudstillbedjare. Lev därför i SANNING.

 

Ps 8:3

Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt
för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare.

 

Vi får vara iklädda frälsningens skrud, den nya skapelsen.

 

2. Världen

Världen stressar oss, vi prioriterar inte tillbedjan, har inte tid.

Börja med att prioritera lovsång, tillbedjan. Följ det första budet.

Vi lockas in i olika saker, vanor som hindrar oss. Jesus har övervunnit världen – fyll den med lovsång, lovprisning.

 

3. Köttet

Köttet går ej att omvända, det är det falska jaget som vill sitta på tronen i ditt liv. Terroristen som vill få oss att känna oss värdelösa. Korsfäst det med Kristus. Ditt sanna jag är i Kristus – fäst blicken på din nya skapelse. I tillbedjan lämnar du ditt falska jag – bejaka ditt sanna jag.

I tillbedjan får du lära känna den nya människan. Du lämnar det gamla och går in i det nya.

 

Genom tillbedjan kan du leva i seger mitt i vardagen, Jesus blir tydlig – Hans seger blir tydlig, den blir din.

 

Ps 103:1-5

Lova Herren, min själ,
    ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
    och glöm inte alla hans välgärningar,
han som förlåter dig alla dina synder
och botar alla dina sjukdomar,
han som återlöser ditt liv från förgängelsen
och kröner dig med nåd och barmhärtighet,
han som mättar ditt begär med sitt goda,
så att du blir ung på nytt som en örn.

Björn

 

Du är skapad till att stå i förbindelse med kraftkällan.

Ibland kan livet vara så tufft att du måste göra ett driftsstopp.

Kolla upp varför flödet i ditt liv torkat upp.

Du är skapad att vara en gren i vinträdet   joh 15.5 ,där du får del av näringen från trädet.

Kanske behöver du kolla upp vad som hindrar kraftflödet in i ditt liv.

Det kan vara skador i ditt inre liv ,chock,trauma,att inte vara önskad eller accepterad.

Låt Gud visa vad som ligger i vägen.

Gud vill uppenbara sitt Fadershjärta för dig. Där det finns en plats som är din egen.

Låt Jesus vara den som bär bördorna.

Låt tankar och känslor komma i linje med Guds ord.

Be Herren Jesus hela och befria ande själ och kropp.1 Tess 5:23

Du är inte älskad för det du gör och presterar. Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Rom 5 ;8

 

ANDLIG HUNGER OCH HELGELSE HÖR IHOP:

 

Hebr 12 :14 Utan helgelse kommer ingen att se Herren.

Helgelse betyder att inviga överlåta sitt liv åt Gud.

Att vilja bli Guds barn,frälst, är helgelsens början.

Helgelsen är en process som pågår hela livet.

I en frälst och pånyttfödd människas liv är helgelsen en drivkraft.

Hon har Guds liv inom sig,hon vill älska och lyda Gud,och blir bedrövad över synden i sitt liv.

Synden är ett hinder på helgelsens väg.

Helgelse är den Helige Andes verk i en kristen människas liv. 

Den Helige ande sätter upp ett mål för mitt liv  -KRISTUSLIKHET- som Han vill hjälpa oss med.

Men Den Helige Ande kan inte ensam göra jobbet,utan vill ha vårt gensvar och samarbete.

Därför är Guds ord viktigt, när det står i EF 5 :1  BLI GUDS EFTERFÖLJARE Ni SOM ÄR HANS ÄLSKADE BARN.

För att helgelsen ska nå målet i mitt liv ,måste Guds ord vara verksamt i mitt liv.

Jesus säger den som äter Mig ska leva genom Mig Joh 6.53-56. Dvs när Guds ord får vara din mat varje dag kommer du att uppleva att Jesus tar mer och mer plats i ditt liv. Samtidigt som de triviala tingen upphör att dominera.

 

Helgelsen är också en kamp mellan anden och köttet. Vi lever i en tid då köttet dominerar i världen, i form  habegär,själviskhet,njutningslystnad.

Vi kan alla dras med i dansen runt guldkalven. Köttet = själen och kroppen lever oberoende av anden.

Vårt kött kan få oss bedrövade,kan få oss att dra förhastade slutsatser  om oss själva. Köttet är ditt falska jag,förrädaren inom dig,vill få dig att du är ett hopplöst fall och förtappad syndare. det vill förvränga sanningen och göra oss lagiska. Köttet säger" om jag anstränger mig ska det nog gå bra".

Köttet går inte att omvända utan måste korsfästas. Gal 5 :24.

Jesus led och dog för köttets gärningar i ditt och mitt liv. Därför kan du proklamera över ditt liv : Jag är en ny skapelse i Jesus Kristus.  När vi vandrar i ande får vi seger över köttet gärningar. Gal 5 :16

Helgelse är också en kamp, något att inta och beskydda.

Vårt evangelium är inget billigt evangelium. Jesus gav sig helt och fullt för vår frälsning, Han kompromissade inte.

Han gav sitt liv ,inte för våra ursäkter utan för våra synder. Därför är vi också skyldiga att ge våra liv för honom, och fullborda våra liv i Gudsfruktan. 2 kor 7.1.