Fredrika bön och själavårdscenter.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frihet från fruktan.

 

 

Tillvaron är full av fruktan. Fruktan för framtide, för jobbet, hur det ska gå för barnen etc.

Mitt i allt detta står Jesus där och uppmanar Dig "frukta inte". Frukta inte tro bara. Det kan tyckas motsägelsefullt. Vi lever i en otrygg värld och det är så många saker som kan få oss att frukta.

Frukta inte är ett erbjudande till Dig, som står mitt i en trasig situation. Som kristen drabbas Du också av fruktan ibland, men det glada budskapet är fruktan har inte sista ordet. Jesus vill visa Dig en utväg ur fruktan. Jesus säger, Min frid ger jag Dig.

Hos Jesus finns ingen fruktan.

Sanningen finns hos Jesus. Frälsningen innebär fullständig trygghet och omhändertagande, hur tufft Du än har det.

Läs Matteus 6:25-34

Ps 91 säger: Att när du väljer att ställa Dig under Guds beskydd behöver Du inte frukta något ont.

Gud vill hjälpa Dig räck fram Din hand till Honom och lämna över fruktan. I stället för för fruktan uppmanas vi att tro, på Hans förmåga. tron är liksom handen som tar emot hjälpen.

Befrielse från fruktan handlar om att ta emot Hans kärlek.

1 Joh 4 :18 Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan.

Du är älskad i befintligt skick därför kan Du ta emot Guds fullkomliga kärlek här och nu.

Guds fullkomliga kärlek tar bort hinder av synd,skam och skuld, från tidigare misslyckanden. Jesus löser Dig just nu ifrån fruktan.

BÖN : Tack Fader att du sände Jesus för att jag skulle få frid i mitt hjärta.

Jag avsäger mig fruktan och dess konsekvenser. Och väljer nu att tro och lita på Dig i Jesu namn Amen

Jesus vill också uppenbara om det finns svåra händelser i ditt liv som är orsak till din fruktan.