Fredrika bön och själavårdscenter.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att vara trygg i det otrygga handlar mycket om tilliten till Gud. Vår himmelska pappa. Han som är kärleksfull och god och alltid vill vårat bästa. Jag brukar tänka att Gud vet bäst. I bland förstår jag inte mitt och andras bästa. Jag blir rädd och tvivlar. Gud som är nådefull och barmhärtig är den bästa av vänner. Jag kan fråga honom om allt. Gråta, skratta ja tom ifrågasätta. Gud älskar när vi söker honom. Just nu mår jag jättedåligt pgav en förestående separation. Styrkan att söka hjälp hos andra levande kristna som ber, tröstar och förmanar gör att det fruktansvärda blir uthärdligt. Och jag kan tacksamt lämna över mina barn och hela denna hemska situation i min Faders händer.

 

Anneli S