Fredrika bön och själavårdscenter.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axplock av undervisningen med Stein Westli v 35.

 

Gud skapade världen för Han önskade en relation med dig. Du är en unik blomma i Hans hage.

Har du någonsin sett en effektiv blomma. Du har ett enkelrum i Guds fadershjärta. Ps.139: 13-17.

Min självbild har jag i Jesus. "när Han ser på mig ser Han inte den jag var men Han ser Jesus".

Lördag förmiddag: Om avvisning utanförskap.

Lördag kväll: Guds faderhjärta.

Söndag: Antijantelagen. Välj att tro på Guds sanning om dig och ditt liv.

"Stein Westli planerar att återkomma nästa höst."