Fredrika bön och själavårdscenter.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag är ledsen att behöva säga detta men Herren har redan gjort allt för dig . Då Han utropade "det är fullbordat " Joh.19:30 tog Han allt med sig på korset, alla våra sjukdomar, brister, krankheter allt tog Han med sig, inget blev lämnat kvar.

Tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting man inte ser, Hebr.11:1 därför heter det, genom Hans sår har vi blivit helad, fri, frälst.

1 Joh.5:14-15 Vi vet att Han hör oss därför har vi redan det vi bett om. Vilken underbar Fader vi har, Han säger i sitt ord allt vad vi beder Fadern om i mitt namn skall Han ge oss Joh.16:23-24 alltså har vi fullt helande i Honom. VI ÄR HELADE I HONOM, VI ÄR FRIA I HONOM, VI ÄR LÖSTA GENOM HANS BLOD.

Vi har blivit återupprättadei Kristus... Rom.3:24

Vi är fria utan dom...Rom.8:1-2

Vi skall vara fria i sinnet som Kristus... Fil.2:9