Fredrika bön och själavårdscenter.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning för män.

 

En man måste ha en strid att utkämpa. Mannen skapades till att erövra och inta. Gud sa till mannen allt detta är ditt erövra det förvalta det och lägg det under dina fötter. Det finns en attack mot Guds skapelseordning i dagens samhälle. Män får inte vara män och kvinnor får inte vara kvinnor.

För att Gud ska få igenom sin plan i den yttersta tiden så måste männen inta sin plats i första ledet, och börja erövra, inta, det som gått förlorat. Fienden har skördat stora segrar på grund av männens passivitet, senast har Svenska kyrkan fått en lag som tillåter samkönade äktenskap. Fienden sår sitt ogräs när vi sover.

Går vi till Gamla Testamentets förgrundsgestalter så hade de något att erövra och inta. Gud serverade inte ett dukat bord för dem, utan här gällde blod svett och tårar. Mose hade en maktkamp med Farao i Egypten, kung David måste inta en stad och lägga landet under sig, Gideon måste kuva Midianiterna, Elia hade en uppgörelse med Baalsprofeterna på Karmeln.

En man gör sig bäst när han får motstånd. När han får mäta sina krafter med någon eller något. Tänk vilka höjder Winston Churchill nådde under andra världskriget, han fick en hel nation med sig i motståndet mot Tyskarna. Här var det inte heller någon dans på rosor. Det han lovade folket var också blod svett och tårar.

Alla har vi något att att erövra, något ligger framför dina fötter. Gud säger erövra det, inta det, med min hjälp kommer du att lyckas. Det kan gälla din familj, det kan vara ditt närområde, din stad. Låt dig inspireras av "Ps.45:4-5 Bind svärdet vid din sida du hjälte, i ditt majestät och i din härlighet. Ha framgång i din härlighet och drag ut till försvar för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. Din högra hand ska lära dig underbara gärningar."

Hjältarna i Gamla Testamentet var inte alltid starka, men på grund av att Gud gav dem en uppgift att erövra och inta så blev de starka. De blev starka på grund av det motstånd de fick. De fick pröva sin styrka. När du kämpar för en rättfärdig sak är Herren med dig och ger dig just den nåd du behöver för uppgiften.

"Hebr.11:34 de var svaga men blev starka."

Moses måste övertalas, David var föraktad av sina bröder, Gideon var den minste i sin släkt. Från svaghet till styrka tycks vara Guds princip när Han vill göra något. Gud måste få full ära.

Om du upplever dig svag, kan du bli stark, om Gud få vara din källa till styrka.

 

Björn

 

Jesus har betalt priset för din fulla upprättelse.